BBC将于9月25号上画介绍SBF嘅90分钟纪录片未向财经获悉,BBC将于9月25号上画介绍SBF嘅90分钟纪录片,介绍称:SBF系一位头发蓬乱、咪家般嘅数学天才,佢著手改变加密钱世界,但最终成为最大嘅失败者,佢面临住枕住坐监。呢部戏审视咗无畀忽视嘅危险信号,SBF系点蒙蔽咗世界,畀佢哋睇唔到啲涉嫌犯罪嘅事实。

原文睇书

聯系郵箱:0xniumao@gmail.com