JPMorgan:自Shanghai升以嚟,Ethereum日交易量下降左12%;希望EIP-4844升可以厉颓势未向财经获悉,据Fortune报道,JPMorgan最新报告显示,自Shanghai升以嚟,Ethereum日交易量下降左12%,每日活跃地址数量同TVL勒分别下降左20%同8%;即管质押量增长咗50%,但Lido嘅高占有率引发咗对中心化嘅质疑;EIP-4844升(Protodanksharding)系Ethereum嘅落个重大更新,计划喺今年年尾完成,旨在畀Ethereum处理过以前仲资料,并希望今次升可以帮助厉Ethereum活动嘅颓势。

原文睇书

聯系郵箱:0xniumao@gmail.com